Komunikat o zbiórce odpadów wielkogabarytowych z terenu miejskiego i wiejskich

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. informuje, że w oparciu o Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych nadających się do ręcznego załadunku, tj.zużyte meble, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, opony samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t w ilości do 5 sztuk z gospodarstwa domowego, itp. wg poniższego harmonogramu wywozu:
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU MIEJSKIEGO
GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ROK 2017
1.06.2017 TEREN CENTRUM MIASTA W OBRĘBIE MURÓW OBRONNYCH
(ulice: Plac Wolności, Kościelna, Słowackiego, Szpitalna, Orzeszkowej, E.Plater,Browarna, Traugutta, Zamkowa, Szkolna, Malinowskiego, Stogryna, Murarska,Sienkiewicza,Mickiewicza, Krawczyńskiego, Konopnickiej, Krótka, Morcinka,Chrobrego)
07.06.2017  X Dywizji, Sobieskiego, Matejki, Przodowników Pracy, Reymonta, Norwida,Cicha, Agatowa,Asnyka, Krzywa,Łokietka,Chopina, Osiedlowa,Jastrzębia,Szymanowskiego, Oświęcimska, Gryfowska, Kamienna,Leśna, Łąkowa,Obrońców Pokoju,H.Brodatego, Żwirki i Wigury,Al. Wojska Polskiego (od ul. X Dywizji do ul. Jaśkiewicza)
08.06.2017  Zwycięzców, Staszica, Górna, Zielona, Sikorskiego, J.PawłaII, Krasickiego,Partyzantów, Kościuszki, Topolowa,Al. Wojska Polskiego (od ul. X Dywizji do ul.Przyjaciół Żołnierza)
21.06.2017 Przyjaciół Żołnierza, Słowicza, Działkowa, Rzeczna, Towarowa,Dworcowa Daszyńskiego, , Betleja, Rybna, Wiejska,Potokowa, Kilińskiego, Jasna,Spółdzielcza,Struga, Dawne Płakowice, Al. Wojska Polskiego(od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Jaśkiewicza)
22.06.2017   Jaśkiewicza, Ogrodowa, Kwiatowa, Warsztatowa, Tęczowa, Polna, Graniczna, Budowlanych
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENÓW WIEJSKICH GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ROK 2017
Lp.
Data odbioru odpadów        Rejon zbiórki
1
31.05.2017   SOBOTA, GÓRCZYCA, RADOMIŁOWICE, DŁUŻEC
2
26.05.2017  MOJESZ, DĘBOWY GAJ, DWOREK, PIESZKÓW, BIELANKA
3
25.05.2017  RADŁÓWKA, RAKOWICE WIELKIE, BRUNÓW
4
19.05.2017  PŁÓCZKI DOLNE, PŁÓCZKI GÓRNE, NAGÓRZE
5
18.05.2017  ŻERKOWICE, SKAŁA, GASZÓW, USTRONIE, CHMIELNO
6
17.05.2017  NIWNICE, GRADÓWEK
7
12.05.2017  WŁODZICE WIELKIE, WŁODZICE MAŁE,RAKOWICE MAŁE, KOTLISKA
8
11.05.2017  ZBYLUTÓW, SKORZYNICE
Odpady należy wystawić w wyznaczonym dniu zbiórki do godziny 7:00 w miejscu zwyczajowo
przyjętym dla gromadzenia odpadów komunalnych (przy altanach śmietnikowych, boksach, itp.)
,z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w miejscach dogodnych dla dojazdu sprzętu
transportowego. Odpady odbierane będą od godziny 7:00.
UWAGA: Daną trasą pojazd odbierający odpady przejedzie tylko raz–niedopuszczalne jest wystawianie odpadów po przejeździe pojazdu, dokonującego odbioru odpadów wielkogabarytowych.
***
Dodatkowo informujemy, że w systemie zbiórki gabarytów z gospodarstw domowych
nie będziemy odbierać odpadów niebezpiecznych, tzn.:opakowań po środkach ochrony roś
lin,farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, eternitu, akumulatorów, lamp fluorescencyjnych oraz
odpadów poremontowych (gruz, wełna mineralna, styropian itp.) i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (AGD, RTV itp.).
Zbiórką nie są objęte także odpady gabarytowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
lub rolniczą.
***
Kompletny sprzęt RTV, AGD oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne (w tym świetlówki, baterie),opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, gruz budowlany, można nieodpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się na Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śląskim.
***
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 75 647 81 91 bądź w Biurze Obsługi
Klienta przy Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śl.
Ryszard Chodorowski
DYREKTOR
źródło G i m Lwówek Śl
foto internet
Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.