Dofinansowanie na wymianę pieców starych na nowe 5 klasy. Lwówek Śl.

Pomoc finansowa na zakup nowych kotłów węglowych 5 klasy.

Głównym tematem spotkania był program priorytetowy pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” realizowanym na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski  Program ten, w skrócie określany jest mianem programu wymiany pieców.

Program ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających podczas spalania stałych paliw w celu ogrzania lokali i budynków mieszkalnych.  Dofinansowanie otrzyma każdy, kto wymieni dotychczasowe przestarzałe źródła ogrzewania mieszkań na nowoczesne, nowej generacji kotły, co najmniej 5 klasy. Aby osiągnąć ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ustalił zasady i reguły pomocy finansowej.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą. Dotyczy to również kominków. Piece oraz kominki przedstawiające wysokie walory estetyczne oraz objęte ochroną konserwatorską muszą być trwale odłączone od przewodu kominowego.

194.182.69.201

Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.