Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Wleń – Artur Zych

Dzień dobry!
Informowałem Was o tym, że będę kandydował na Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, a dzisiaj czas na program wyborczy. Ten program to nie zakłada wykonania tych prac w jedną kadencję, On nakreśla potrzeby naszej gminy i konieczne prace do wykonania. Oczywiście posiadam i kapitał ludzki i polityczny do ich wykonania. Kandydaci na radnych z mojego komitetu to ludzie, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do godnego reprezentowania Państwa w Radzie Miasta i Gminy Wleń. Program jest otwarty. Jeśli widzisz coś co można w tym programie dopisać lub warto zmienić chętnie o tym podyskutuję,lub po prostu dodam. Problem wody został opisany w odrębnym punkcie, ze względu na suszę, która nawiedza nasz teren kolejny raz.

Program wyborczy Komitetu wyborczego Wyborców Artura Zycha Razem dla Gminy Wleń:

1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej :
– walka o rewitalizację linii kolejowej nr 283 relacji Jelenia Góra – Lwówek Śląski
– przygotowanie i złożenie projektów rewitalizacji ulic Jana Pawła II, Pocztowej, Górskiej, Szkolnej,
– utrzymanie dróg gminnych oraz wykonanie niezbędnych remontów,
– budowa nowych dróg i nawierzchni na drogach (Chopina, Jana Pawła II, Pocztowa, Szkolna, Skarpowa, Górska),
– kontynuacja realizacji programu remontu dróg dojazdowych do domów,
– budowa z FOGR nowych odcinków dróg Bystrzyca- Tarczyn, Modrzewie – Klecza,
– budowa w porozumieniu z Lasami Państwowymi dróg dojazdowych do Jeziora Pilchowickiego z parkingami,
– rozbudowa sieci ścieżek rowerowych poprzez współpracę z lokalnymi organizatorami ruchu turystycznego, oraz poprzez pozyskiwanie środków unijnych na ten cel, (remont ścieżki rowerowej ER6),
– wykonanie inwentaryzacji gminnych dróg gruntowych niezbędnych dla ruchu turystycznego,
– wspólne działania z Lasami Państwowymi i lokalnymi działaczami turystycznymi w celu
budowy singletreaków,
– remont placu przy ul. Wojska Polskiego (wymiana nawierzchni, mała architektura),
– rozbudowa alei spacerowej na ul. Jana Kazimierza i przedłużenie je do końca boiska sportowego, oraz budowa alei po drugiej stronie Bobru i połączenie ich kładką.

2. Rozwój infrastruktury komunalnej:
– budowa hotelu w centrum Wlenia (przebudowa dawnej Basztowej),
– dokończenie inwestycji: Rewitalizacji budynków wspólnot mieszkaniowych (22 budynki),
Rewitalizacji przestrzeni publicznej (rynek, instalacje pod rynkiem oraz 3 budynki
użyteczności publicznej), Termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych (9
budynków),
– przekształcenie budynku po MGOPS na 5 mieszkań komunalnych,
– budowa 7 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
– budowa elektrowni fotowoltaicznej w ramach Izerskiego Klastra Energii Odnawialnej
(sprzedaż prądu będzie wspomagała budżet gminy),
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych, które powstaną po zmianie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego,
– przejęcie dworców kolejowych, utworzenie centrum przesiadkowego we Wleniu,
wykorzystanie infrastruktury dworców na cele mieszkaniowe
– rewitalizacja basenu w Modrzewiu i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców,
– rozbudowa mini plaży miejskiej,
– budowa dwóch świetlic wiejskich w Bystrzycy i Radomicach,
– budowa nowych stref aktywności ( między ulicami Ogrodową, a Kościuszki),
– współpraca z Powiatem Lwóweckim w celu remontu dróg powiatowych,
– doposażenie grupy remontowej w nowy sprzęt.

3. Opieka zdrowotna i usługi dla osób starszych:
– wprowadzenie nowych usług w naszym Ośrodku Zdrowia, w tym Ginekologa,
– budowa Centrum Integracji Społecznej,
– budowa Dziennego Ośrodka pobytu dla osób starszych,
– aktywne wspieranie Rady Seniorów,
– budowanie sieci samopomocy osób starszych,
– tworzenie i realizacja programów prozdrowotnych i profilaktycznych w porozumieniu z
SPZOZ Zgorzelec,
– zakup nowoczesnego sprzętu do naszego ośrodka.

4. Oświata:
– budowa stołówki szkolnej i przedszkola, przy Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej,
– aplikowanie o środki unijne na zajęcia dodatkowe i dodatkowe usługi edukacyjne,
– zakup busa, który umożliwi dowóz na zajęcia dodatkowe uczniów z wiosek,
– budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Alternatywnej na bazie budynków byłej Szkoły
Podstawowej w Pilchowicach.

5. Bezpieczeństwo:
– przygotowanie nowego programu wspierania jednostek OSP w Gminie Wleń (poprzedni
został zrealizowany w 100%),
– współpraca z Komendą Powiatową Policji we Lwówku Śląskim, pozyskiwanie dodatkowych
Służb,
– wprowadzenie systemu monitorowania powietrza we Wleniu,
– rozbudowa sieci monitoringu,
– rozbudowa oświetlania ulicznego o nowe odcinki ( Strzyżowiec, Bełczyna, Modrzewie, aleja
lipowa w Pilchowicach Osiedle Południowe, ul. Kasprowicza i inne).

6. Turystyka:
– wydanie nowych folderów i publikacji o Gminie Wleń,
– aplikowanie po środki unijne na rozbudowę infrastruktury turystycznej,
– aktywnie wspieranie przedsiębiorców turystycznych oraz ściąganie inwestorów z tej branży
( z dwoma prowadzę rozmowy),
– rozwój usług na Zamku Lenno, Jeziorze Pilchowickim, wykorzystanie linii kolejowej do
prowadzenia ruchu turystycznego,
– rozbudowa infrastruktury turystycznej nad rzeką Bóbr,
– promocja turystyki poprzez portale informacyjne, imprezy i targi.

7. Ekologia:
– gazyfikacja gminy ( działania w trakcie),
– kontynuacja programu walki ze smogiem poprzez dotacje do wymiany pieców, oraz
rozbudowę sieci ciepłowniczej,
– budowa kolektora ściekowego w Bystrzycy, budowa nowej oczyszczalni ścieków we
Wleniu,
– zakup kamer przenośnych do walki z osobami wysypującymi śmieci w lasach,
– opracowanie nowego programu dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków (w trakcie),
– przygotowanie dokumentacji i budowa oczyszczalni ścieków dla Marczowa,
– zakup drona do monitorowania jakości spalanych paliw stałych.

8. Wodociągi:
– budowa nowego wodociągu do Pilchowic z Nielestna,
– budowa wodociągu do Łupek I,
– przyłączenie do wodociągów ul. Skarpowej, Polnej i końcówki Kasprowicza,
– przygotowanie dokumentacji i rozbudowa wodociągów w Bystrzycy,
– zakup mobilnych zbiorników do wody pitnej na wypadek suszy,
– budowa elektrowni fotowoltaicznych na urządzeniach wodociągowych w celu
uniezależnienia ich pracy od przerw w dostawach prądu,
– przygotowanie wieloletniego programu wymiany wodociągów (nasze są bardzo stare i
wymagają ciągłych remontów),
– diagnoza problemów z wodą w innych miejscowościach i budowa studni sektorowych
(zaopatrujących w wodę kilka domostw).

9. Kultura:
– organizacja imprez stałych: Średniowieczny Piknik Gołębiarki, Wleńskie lato z muzyką,
dawną, Memoriał im. M.Fludra, Dożynki Gminne i inne,
– nowa funkcjonalność Kina za rogiem,
– wsparcie imprezy costpleyer-owej,
– powrót do organizacji Biesiad Sołtysów.

10. Społeczeństwo obywatelskie:
– kontynuacja działania Rady Seniorów,
– kontynuacja wspierania działania Młodzieżowej Rady Szkoły,
– organizacja Inicjatyw Lokalnych,
– organizacja Funduszu Wsparcia Młodych,
– kontynuacja Funduszu Sołeckiego,
– wprowadzenie Funduszu Miejskiego w postaci grantów.

Pozdrawiam!
Artur Zych

Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.