Lwówecka „Trójka” wybrała kandydata na Patrona

Bieżący rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim i Szkole Filialnej w Zbylutowie ma niezwykle szczególny charakter. Po pierwsze, społeczność szkolna aktywnie zaangażowała się w przypadający w 2018 r. Jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę realizując bardzo bogaty pod względem artystycznym i patriotycznym program „Dla Niepodległej”. Po drugie, w szkole od września br. realizowany jest kolejny program mający na celu wyłonienie Patrona, którego imię – już za kilka miesięcy – z dumą będzie nosiła szkoła. To ważne przedsięwzięcie, gdyż w procesie wychowawczym każdej placówki oświatowej osobowość patrona odgrywa niezwykle istotną rolę. Powinien on być prawdziwym autorytetem moralnym, wzorem patriotyzmu i tolerancji dla całej społeczności szkolnej, w tym szczególnie dla uczniów.

W związku z realizacją tego programu w szkole przygotowano harmonogram działań oraz powołano zespół nauczycieli, który je koordynuje. Projekt ma charakter integrujący, a w jego realizację zaangażowana została cała społeczność szkolna. Do końca października zakończono wszelkie procedury związane z wyłonieniem kandydatów na Patrona szkoły. Swoje propozycje zgłaszali nauczyciele, rodzice i przede wszystkim uczniowie. Ostatecznie wskazano 12 kandydatów: Szare Szeregi, Irena Sendlerowa, Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie, Józef Piłsudski, Jan Brzechwa, 100 – lecie odzyskania niepodległości, Janusz Korczak, Orlęta Lwowskie, Henryk Sienkiewicz, Aleksander Fredro, Maria Konopnicka.

Kolejnym etapem było przybliżenie uczniom wszystkich wyłonionych kandydatów. Odbywało się to na lekcjach wychowawczych, historii oraz języka polskiego. Ponadto przygotowana została specjalna prezentacja multimedialna, charakteryzująca wszystkich kandydatów. Na korytarzach pojawiły się plakaty i gazetki przygotowane przez uczniów.

Zwieńczeniem tych działań były grudniowe wybory Patrona. To historyczne wydarzenie odbyło się w dniach 12 – 13 grudnia 2018 roku. W dniu 12 grudnia głosowała społeczność Szkoły Filialnej w Zbylutowie, dzień później – Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim. W dniu 14 lutego 2018 roku zebrała się Komisja Wyborcza w składzie: Anna Mrozik – Przewodnicząca Rady Rodziców, Maciej Szczerepa – reprezentant grona pedagogicznego oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Zuzanna Szymaniak, Alicja Rudnicka, Iga Tomaszewicz, która przeliczyła głosy oddane na poszczególnych kandydatów. Łącznie w głosowaniu wzięło udział ponad 300 osób. Najwięcej, bo aż 150 głosów oddano na „Szare Szeregi”, które stały się oficjalnym kandydatem lwóweckiej „Trójki” na Patrona szkoły. O dalszych działaniach, które zakończy uroczystość nadania imienia szkole, będziemy informować.

Maciej Szczerepa

Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.