Projekt G i M Lwówek Śl. „Nowe kompetencje – nowe szanse”

URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „NOWE KOMPETENCJE – NOWE SZANSE”

W ramach projektu:

  • kurs komputerowy
  • kurs języka angielskiego
  • kurs języka niemieckiego
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
Zgłoszenia przyjmowane są w okresie styczeń – luty 2017 r.
W ramach projektu oferujemy:
udział w kursie języka angielskiego/ niemieckiego lub szkoleniu z zakresu obsługi komputera (ICT),
wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne/ komputery (w przypadku szkoleń ICT), zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów/ wykładowców, otwartą i przyjazną atmosferę, popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć. Kursy/ szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Lwówek Śląsk

 

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Do Projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • osoby dorosłe,
  • osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. dolnośląskiego, w powiatach: jeleniogórskim ,lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim,
  • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim i/ lub osoby w wieku 50 i więcej lat

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy:

  • wypełnić Ankietę rekrutacyjną, której formularz dostępny jest w Punkcie rekrutacyjnym oraz naszej stronie,
  • dostarczyć w wyznaczonym terminie rekrutacji (informacja podana w ogłoszeniu) wypełnioną oraz własnoręcznie podpisaną Ankietę rekrutacyjną, w oryginale, do Punktu rekrutacyjnego,
  • samodzielnie, w Punkcie rekrutacyjnym, wypełnić Test diagnostyczny (w przypadku kursów językowych) lub Oświadczenie (w przypadku szkoleń z obsługi komputera).
Czekamy właśnie na Ciebie
Zadzwoń do nas:
tel. 502 692 132 lub 75 647 78 82
Zgłoszenia przyjmowane są w okresie styczeń – luty 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie.

dostępnym na stronie :

http://www.lwowekslaski.pl/11-aktualnosci/465-projekt-nowe-kompetencje-nowe-szanse

Facebook Comments
Podziel się

1 thought on “Projekt G i M Lwówek Śl. „Nowe kompetencje – nowe szanse””

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.