Projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

Dnia 15 lutego 2019 r.  odbyła się konferencja podsumowująca  dwuletni projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”  .

Projekt realizowany był od początku stycznia 2017 do końca 2018 roku wspólnie przez Wydział Edukacji i Nauki urzędu marszałkowskiego oraz 8 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

     Celem przedsięwzięcia było nabycie przez wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych umiejętności społecznych i zawodowych, które pozwolą im na codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce. Projekt oferował w sumie 25 różnych form wsparcia podnoszącego kompetencje zawodowe i społeczne uczestników. Były to m.in. przygotowanie do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, prowadzenia domowego budżetu i oszczędzania, kursy zawodowe, a także zajęcia uczące przeciwdziałania agresji, radzenia sobie ze stresem czy zajęcia artystyczne. Osobną grupę stanowiły zajęcia terapeutyczne, a wśród nich dogoterapia, hipoterapia czy zooterapia.

Na konferencji podsumowującej dwuletni projekt był obecny marszałek Cezary Przybylski, który podziękował za realizację projektu dyrektorom placówek, Starostom poszczególnych powiatów oraz koordynatorom biorących udział w projekcie. List gratulacyjny w imieniu Starosty Powiatu Lwóweckiego odebrała pani Magdalena Strzelecka.

Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.