W Rakowicach Wielkich zostanie przywrócony trzeci budynek internatu.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30.01.2018r. wybrał do dofinansowania Projekt Powiatu Lwóweckiego pn.: „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wlk.”

Dzięki staraniom władz powiatu Lwóweckiego przywrócony zostanie do użytku trzeci budynek internatu ZSET w Rakowicach Wlk., który od wielu lat z powodu nieużytkowania ulegał stopniowej degradacji.

W ramach projektu wykonany zostanie kompleksowy remont budynku wraz z jego termomodernizacją, rewitalizacja najbliższego otoczenia, jak również zostaną w pełni wyposażone nowe sale lekcyjne.

Łączna wartość projektu 3 439 300 zł w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 w wysokości 2 575 265 zł

Gratulujemy  inicjatywy !!!

źródło ; Powiat Lwówecki

Facebook Comments
Podziel się

1 thought on “W Rakowicach Wielkich zostanie przywrócony trzeci budynek internatu.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.