Spotkanie opłatkowe Oddziału Związku Sybiraków we Lwówku Śl.

7 stycznia 2018r Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze zaprosił Sybiraków na uroczyste spotkanie noworoczno – opłatkowe. Uroczystość odbyła się w restauracji Madelaine we Lwówku Śląskim.

 

Rozpoczęto przedstawieniem Jasełek przeplatane kolędami w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śl. Goście chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewu.

 

 

 

Prezes Jarosław Trościanko serdecznie podziękował młodzieży oraz Dyrekcji Szkoły za występ a uczestnicy imprezy nagrodzili występ gromkimi brawami.

Po części artystycznej odegrano Hymn Sybiraków, który ze wzruszeniem wysłuchali zebrani i włączyli się w jego śpiew, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Sybiraków, oraz tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek po powrocie do ojczyzny.

Następnie Prezes Zarządu Oddziału, Jarosław Trościanko  powitał zaproszonych gości;   poseł na sejm RP Zofię Czernow, Starostę lwóweckiego Daniela Koko, Wicestarostę Zbigniewa Grześków, Burmistrza Miasta i Gminy Wleń Artura Zycha, Wiceburmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śl. Lesława Krokosz, księdza Tomasza Kwasika, Dyrektor Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze Marzannę Domasiewicz, Prezesa Cechu Dolnośląskiego Zbigniewa Ładzińskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej im „Sybiraków” w Jerzmankach Renatę Mikołajew, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl.  Romana Ciechanowicza,  członków Zarządu Oddziału, prezesów Kół Związku Sybiraków oraz osoby im towarzyszące. Członkowie Związku Zofia Kulikowska i Ludmiła Kalarus zostały uhonorowane medalem z okazji 90- tej rocznicy Powstania Związku a dwóm nowo przyjętym członkom wręczono Legitymacje Sybirackie.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, składając Sybirakom najlepsze życzenia zdrowia, pogody ducha i radości z przeżytych lat. Następnie ksiądz Tomasz odmówił z zebranymi modlitwę, pobłogosławił obecnych, złożył życzenia noworoczne.

Po modlitwie Sybiracy i zaproszeni goście łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Potem wszyscy zasiedli do obiadu, a po obiedzie przy suto zastawionych stołach, w miłej i rodzinnej atmosferze, bawili się przy muzyce do późnych godzin wieczornych.

 

 

 

Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.