Uwaga. Odśnieżamy chodniki obok prywatnych posesji.

Już niedługo nadejdą opady śniegu a w raz z nim pojawią się problemy z jego usuwaniem obok przydomowych posiadłości .
Według przepisów za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.
Art. 5 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Obowiązki właścicieli nieruchomości Art. 5.16)
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
Kolejnymi miejscami, w których często dochodzi zimą do szkód na skutek zaniedbań w odśnieżaniu to wejścia do sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych. Za te miejsca odpowiadają zwykle ich właściciele lub najemcy lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Oczywiście, za utrzymanie czystości we wnętrzu takich lokali odpowiada również właściciel lub najemca pomieszczenia, który nie dopilnował, aby usunięto śnieg, błoto pośniegowe, wodę po jego roztopieniu, a tym samym nie stworzył odpowiednich warunków dla bezpieczeństwa klientów. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych (supermarketów, biurowców, parkingów przy nich) właściciel korzysta zwykle z usług profesjonalisty w zakresie zarządzania nieruchomościami, co pozwala mu przenieść odpowiedzialność za utrzymanie czystości na niego. Jednakże jego odpowiedzialność dotyczy zwykle tzw. przestrzeni wspólnych, natomiast w poszczególnych sklepach, butikach, biurach, kawiarniach, barach, odpowiedzialność będzie po stronie najemców lokali znajdujących się w takim obiekcie.(red. Aleksander Daszewski)
Warto wiedzieć, że za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem albo zwisającymi z dachu soplami lodu odpowiedzialny jest właściciel. W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka. A więc jeśli nie zadbałeś o odśnieżenie czy posypanie solą chodnika, a ktoś złamał rękę czy nogę, bo się na nim pośliznął może, oprócz odszkodowania, zażądać od ciebie zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa. Jeśli powierzyłeś sprzątanie chodnika firmie specjalistycznej, wtedy ona odpowiada za takie szkody. Każda osoba mająca taki problem może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Mówi o tym kodeks cywilny.

Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.