Wędrówki po okolicach Lwówka Śląskiego

indeks

Lwówek Śląski – Płóczki Dolne –  Jaskinie w Płóczkach Dolnych – Płóczki Górne – Nagórze lub: Lwówek Śląski – Płóczki Dolne –  Jaskinie w Płóczkach Dolnych –  Agatowa Dolina – Pirszyn – Gradówek

Z Lwówka Śląskiego kierujemy się szosą w kierunku Gryfowa Śląskiego, wkrótce docieramy do Płóczek Dolnych. Jest wieś położona w Niecce Lwóweckiej nad  Płóczką, wzmiankowana już w 1217 roku. Jej największą atrakcją turystyczną są krasowe jaskinie jedyne na Pogórzu Izerskim, położone nieopodal szosy. Trzy z nich ( Krótka, Lisia, Czerwona) znajdują się
w dawnym kamieniołomie wapieni czerwonych, a czwarta (Oaza) w zagłębieniu na pobliskiej łące. Najdłuższa z nich – Jaskinia Lisia ma ok. 70 m długości, najkrótsza – Krótka
– 11 m długości).

Widok ze wzgórza na wieś Płóczki Dolne
Jaskinia w dawnym kamieniołomie wapieni czerwonych.

Z rejonu jaskiń do wyboru mamy dwie trasy.

Pierwszą można pokonać właściwie tylko pieszo lub rowerem. Jej początkowy fragment nadaje się do podróży samochodem. Kierujemy się szosa w kierunku Gryfowa Śląskiego,
a następnie skręcamy w lewo w polną drogę i podążamy wzdłuż Płóczki tzw. Agatową Doliną, gdzie występują te kamienie, mijamy kapliczkę św. Wawrzyńca, ruiny dawnej osady Poitzenberg ( w 1893 roku włączona do Płóczek Dolnych)  i docieramy do  góry Stróża zwanej też Górą Heleny lub Pirszynem o wysokości 332 m n.p.m. Na jej wierzchołku ślady dawnego grodu, którego powstanie datuje się na X – XIII wiek. Dalej dotrzemy do Gradówka i Rząsin.

Kapliczka św. Wawrzyńca
Ruiny zamku w Rząsinach

Drugą trasą wiedzie szosa w stronę Płóczek Górnych. Tuż przy pierwszych zabudowaniach można skręcić w lewo w polną drogę, która zawiedzie nas w stronę pól agatowych
w rejonie wzniesienia Lipień ( 393 m n.p.m.). W jego pobliżu biegnie niebieski szlak turystyczny z Lwówka Śląskiego do Lubomierza.

Agat z pól agatowych, okaz wielkości ok 20 cm
Odsłonięcie pomnika poległych w I Wojnie Światowej. Płóczki Górne (zdjęcie archiwalne)

Jeśli będziemy kontynuowali podróż szosą do dotrzemy do Płóczek Górnych, dużej wsi łańcuchowej nad Słotwiną na Wzniesieniach Gradowskich. Pierwsze wzmianki
o niej pochodzą z XIII wieku. Najważniejszym zabytkiem wsi jest kościół pw. św. Bartłomieja wymieniony w dokumencie  1241 roku i kilkakrotnie przebudowywany i remontowany
w późniejszym okresie. Zachowało się wiele cennych elementów wyposażenia, np. fragment gotyckiego tryptyku, drewniane figury Madonny i św. Barbary z przełomu XV i XVI wieku, epitafia i nagrobki. W 1742 roku we wsi powstał ewangelicki zbór, do dziś zachowała się tylko kamienna wieża z XIX wieku. W 1759 roku w okresie wojny siedmioletniej
w rejonie Płóczek Górnych i Nagórza, na wzniesieniach w kierunku Lubomierza król Prus Fryderyk II Wielki wybudował umocniony obóz wojskowy.

Pałacyk w Nagórzu.
Tablica pamiątkowa dla króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Nagórze

Z Płóczek Górnych docieramy do Nagórza. To niewielka wieś na Wzgórzach Radomickich, wzmiankowana już w 1313 roku, przez kilka wieków była własnością klasztoru benedyktynek w Lubomierzu. Najcenniejszym zabytkiem jest pałac z XIX wieku usytuowany pod Kołodziejem (442 m.n.p.m.). To na zboczach Kołodzieja ( najwyższy szczyt gminy Lwówek Śląski) w 1759 roku znajdowała się główna część obozu pruskiego władcy Fryderyka II Wielkiego. Prze Kołodziej przechodzi niebieski szlak turystyczny z Lwówka Śląskiego do Lubomierza, krzyżuje się on tu z żółtym szlakiem turystycznym biegnący z Pławnej do Gradówka.

Widok ze wzgórza Kołodziej , wys 454 m. Panorama Pogórza Kaczawskiego z Ostrzycą (po lewej stronie)

Z Nagórza można dotrzeć do Olesznej Podgórskiej i dalej do Lubomierza lub Gryfowa Śląskiego.

Oprac. Maciej Szczerepa

Ilustracje z archiwum: Robert Zawadzki

 

Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.