Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przekaże blisko 600 mln zł. na walkę z bezrobociem

Tylko w tym roku na walkę z bezrobociem Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przekaże blisko 600 mln zł. Dzięki staraniom samorządu województwa wskaźnik bezrobocia w naszym regionie systematycznie maleje. W lutym 2018 r. wynosił 6 % – to o prawie punkt procentowy mniej niż średnia krajowa i o blisko 1,5% mniej niż w ubiegłym roku.

Kursy, szkolenia, staże czy dotacje bezzwrotne to dobrze znane formy wsparcia osób bezrobotnych. Ale wraz z malejącą liczbą osób bez pracy zmienia się podejście do podejmowanych przez samorząd działań. Obecnie ogrom funduszy przeznaczanych jest na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, pomoc Dolnoślązakom, którzy muszą opiekować się bliskimi oraz na badania profilaktyczne chorób nowotworowych.

 Rekordowo niskie bezrobocie

Stopa bezrobocia w naszym regionie nadal spada. W lutym 2018 r. wynosiła 6 %, to o prawie punkt procentowy mniej niż średnia krajowa i o blisko półtora procent mniej niż w 2017 roku. A jeszcze 15 lat temu wskaźnik ten był bliski 25 %. − Wciąż malejące bezrobocie w województwie dolnośląskim to odzwierciedlenie korzystnej sytuacji w gospodarce naszego województwa. Trzeba jednak pamiętać, że za tymi procentami kryją się konkretni Dolnoślązacy, którzy oczekują naszego wsparcia. Dlatego nadal przeznaczamy ogromne pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych, właśnie po to, by ich liczba była jeszcze mniejsza – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa. W tym roku blisko 600 mln zł na walkę z bezrobociem i wsparcie mieszkańców województwa ma do dyspozycji Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Choć najniższa stopa bezrobocia (2,2 % na koniec lutego 2018 r.) występuje we Wrocławiu oraz powiecie wrocławskim, to już w powiatach górowskim wynosi 16,9 %, złotoryjskim 16,2 %, wałbrzyskim ziemskim 15,2 % oraz jaworskim 14,4 %.

 

Nowe żłobki, kluby malucha i badania profilaktyczne

Fundusze w dyspozycji DWUP mają pomóc w przełamaniu barier w podjęciu pracy. Jedną z nich są np. kłopoty z zapewnieniem opieki nad dziećmi. − Dlatego wspieramy rodziców, w szczególności mamy, które chcą wrócić do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych. Skupiamy się nie tylko na szkoleniach, ale też wspieramy tworzących nowe żłobki czy kluby malucha. Opłacamy również zatrudnienie niań.  Do dziś w ramach 56 projektów przeznaczamy na ten cel ponad 58 mln zł – podkreśla Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa. Kolejne fundusze – blisko 35 mln zł. przeznaczone są na badania profilaktyczne chorób nowotworowych, by Dolnoślązacy byli zdrowi i mogli pracować.

 

Pomoc w założeniu własnej firmy

 DWUP dysponuje również bezzwrotnymi dotacjami na założenie własnej firmy oraz na pomoc w jej prowadzeniu. − To jeden z programów, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W sumie w ramach 55 takich projektów konkursowych przeznaczyliśmy na ten cel ponad 170 mln zł – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Wsparcie różnych grup społecznych

W 2018 r. większa grupa osób będzie miała dostęp do unijnych funduszy. Pomoc trafi również do emigrantów (osób powracających na polski rynek pracy), imigrantów (osób przybyłych z zagranicy do Polski), ubogich pracujących (osób wykonujących pracę, jednocześnie uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo), osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych  i na czas określony, a także osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin. Włączenie społeczne to kolejna działania, z których będą mogli skorzystać Dolnoślązacy. Pomoc ma trafić do osób z chorobami i uzależnieniami własnymi bądź bliskich. Na wsparcie mogą liczyć m.in. podopieczni ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych, rodziny i osoby uzależnione. Będą powstawały dzienne domy opieki medycznej, a także będzie możliwość skorzystania z usług asystenckich i opiekuńczych. – Częstą barierą w podjęciu zatrudnienia jest konieczność opieki nad osobami zależnymi – seniorami, chorymi, czy też niepełnosprawnymi. W likwidacji właśnie tych barier chcemy pomagać mieszkańcom województwa – podsumowuje dyrektor Ewa Grzebieniak.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.