Wkrótce ruszy budowa Przystani Izerskiej w Dworku

Stowarzyszenie Nasz Dworek pozyskało fundusze na realizację projektu w kwocie 130 tysięcy złotych. 1 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, została podpisana umowa na budowę Przystani Izerskiej.

Aktywność turystyczna i sportowa wpisała się na stałe do życia codziennego. Rola zdrowego stylu życia, dzięki dużej świadomości społeczeństwa, ciągle wzrasta. Popularnym widokiem są osoby, spędzające czas aktywnie, zwiedzając nowe ciekawe miejsca, biegając, jeżdżąc na rowerze. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest zapewnienie niezbędnych warunków dla zapewnienia miejsca do odpoczynku, schronienia przed deszczem i ogrzania się. Istotnym krokiem w trosce o zapewnienie możliwości aktywności turystycznej czy sportowej jest planowana budowa przystani. Stąd też niezwykle ważne jest ciągłe inwestowanie w rozwój infrastruktury. Dla potrzeb tak rozumianej aktywności oraz integracji mieszkańców, niezbędna jest budowa Przystani Izerskiej w Dworku.

Projekt „Budowa Przystani Izerskiej jako miejsce odpoczynku turystów i  źródło aktywizacji mieszkańców obszaru LGD”, stanowi priorytet, ponieważ dotychczas na terenie Dworka nie ma możliwości aktywne i w każdych warunkach pogodowych spędzać wolny czas. Inwestycja byłaby uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury rekreacyjnej, z której korzystać będą nie tylko mieszkańcy gminy, ale również i osoby odwiedzające naszą Gminę.

 

Operacja polega na wybudowaniu w obrębie Dworek na działce nr 26 obiektu, pełniącego funkcję miejsca odpoczynku dla turystów oraz wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców. Zaplanowano wybudowanie obiektu parterowego, bez podpiwniczenia. W budynku zaplanowany jest kominek, dzięki któremu w chłodne dni będzie można się zagrzać.

            Budynek swoim wyglądem architektonicznym, co zostało uzgodnione z konserwatorem zabytków,  nawiązywać będzie do lokalnej zabudowy po przez zastosowanie wstawek szachulcowych w ścianach i okładziny (cokoły) z kamienia naturalnego w okuł budynku oraz uwzględniono nachylenie kąta dachu z istniejącą starą zabudową.

Budowa przystani znajduje swe uzasadnienie, ponieważ zwiększy atrakcyjność okolic Dworka – będzie uzupełnieniem istniejącej infrastruktury: wybudowanych przez mieszkańców wiat, sceny, tablicy historyczno-informacyjnej, czy repliki pasieki Uli Figuralnych.  Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz pobudzenia aktywności turystyczno – sportowej lokalnego społeczeństwa – powstanie przyjazna przestrzeń publiczna.

– Projekt wpisuje się w przedsięwzięcie 2.1.3. „Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej”. Tworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej, służących rozwojowi turystyki, to sposób na skierowanie aktywności społeczności lokalnej na dobro wspólne. Projekt to budowa Przystani Izerskiej, która przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego na terenie LDG i umożliwi organizowanie różnego rodzaju lokalnych imprez turystycznych (np.; biegi na orientację, miejsce zakończenia rajdów turystycznych, Event’ów Geocaching’owych). W trakcie tych imprez przystań będzie wykorzystywana do ich obsługi.

 

źródło; Stowarzyszenie „Nasz Dworek” /opis wniosku

Facebook Comments
Podziel się

2 przemyślenia nt. „Wkrótce ruszy budowa Przystani Izerskiej w Dworku

  1. Masz rację Krzysio, Dworek leży na Pogórzu Kaczawskim, ale wniosek był składany za pośrednictwem LGD – Partnerstwo Izerskie, do którego należy nasza gmina, dlatego nazwa nawiązuje do nazwy LGD. Poza tym, z Dworka doskonale widać Izery, a nasza przystań będzie jedną z kilku Przystani Izerskich budowanych w naszej gminie.

    Odpowiedz
  2. Moze tylko nie najlepiej dobrana nazwa. Dworek lezy na Pogorzu Kaczawskim.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.